پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

آماده ارسال

این محصول موجود و آماده ارسال می باشد.

4,500تومان

معرفی پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) نخستین بار توسط کانور و همکاران (۲۰۰۰) به منظور ارزیابی هراس اجتماعی تهیه گردید. تلویحات بالینی پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) بیانگر آن است که در سه حیطه علائم بالینی ترس، اجتناب و علائم فیزیولوژی اطلاعاتی را ارائه می کند و دارای مزیت های عملی کوتاه بودن، سادگی و آسانی نمره گذاری می باشد. پرسشنامه هراس اجتماعی با دارا بودن ویژگی های با ثبات روان سنجی، می تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شدت علائم هراس اجتماعی به کار رود. به علاوه می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری و برای آزمودن پاسخ به درمان در اختلال هراس اجتماعی کاربرد داشته باشد و در نهایت این مقیاس می تواند درمان های با کارایی متفاوت را از هم تمیز دهد (نویسنده، سال).

روایی و پایایی

این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. اعتبار آن با روش باز آزمایی در گروههایی با تشخیص اختلال هراس اجتماعی برابر با 78/0 تا 89/0 بوده و ضریب همسانی درونی آن (آلفای کرونباخ) در یک گروه بهنجار 94/0 گزارش شده است. همچنین برای مقیاسهای فرعی ترس 89/0،  اجتناب 91/0 و ناراحتی فیزیولوژیکی 80/0 گزارش شده است. روایی سـازه در مقایسـه نتایج این آزمـون در دو گـروه از آزمـودنیهـای بـا تشـخیص اختلال هراس اجتماعی و آزمـودنیهـای گـروه افـراد بهنجـار بدون تشخیص روانپزشکی بررسی شد که تفاوت معناداری بـا هم نشان دادند که این خود حاکی از اعتبار بالای آن است(نویسنده، سال).

نمره گذاری و نحوه تفسیر نمرات

نمره گذاری این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای بوده و امتیاز هر کدام از گزینه ها به شرح زیر است:

گزینه اصلاً کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد
امتیاز ۰ ۱ ۲ ۳ ۴

براساس نتایج به دست آمده برای تفسیر نمرات، نقطه برش ۴۰ با کارایی دقت تشخیص ۸۰ درصد و نقطه برش ۵۰ با کارایی ۸۹ درصد، افراد مبتلا به هراس اجتماعی را از افراد غیرمبتلا متمایز می کند(نویسنده، سال).

خرده مقیاس های پرسشنامه هراس اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) یک مقیاس خودسنجی شامل ۱۷ ماده است و از سه زیرمقیاس فرعی ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تشکیل می شود.

خرده مقیاسها (ابعاد) تعداد گویه ها شماره گویه ها
ترس 6 15-14-10-5-3-1
اجتناب 7 16-12-11-9-8-6-4
ناراحتی فیزیولوژیک 4 17-13-7-2

 

 

 

مقایسه محصول

توضیحات

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور

جهت استفاده در پایان نامه یا تحقیق
توضیحات کامل در مورد پرسشنامه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منابع: دارد (به شیوه (APA
نوع فایل:  WORDو قابل ویرایش با فرمت  docx

نکته: فایل پیوستی،  ۴ صفحه مفید (بدون صفحه عنوان، تیتر و …)، شما را از هرگونه مراجعه به سایتها، مقالات، کتب و سایر مراجع بی نیاز می سازد.

سایت نویسا متصل به درگاه خرید آنلاین بوده و پرداخت با تمامی کارت های بانکی امکانپذیر است. سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است. در صورت بروز هرگونه مشکل در دریافت فایل، تیم تحقیقاتی نویسا آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد. در صورت ارسال ایمیل از جانب شما، در زمان کوتاهی به درخواست شما پاسخ داده و مشکل شما را در این رابطه برطرف می نماییم.

آدرس ایمیل:
info@nevisaco.ir